M-Sorb “ฉนวนกันเสียง ลดเสียงสะท้อน” (Sound Insulation & Acoustic PE Board)

มีโครงสร้างวัสดุเป็น Polyethylene Foam ปรับแต่งลักษณะให้มีรูปทรงพีระมิดเพื่อให้ฉนวนสามารถควบคุมระดับการสะท้อน และทิศทางของเสียงในย่านความถี่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • M-Sorb สามารถควบคุมระดับการสะท้อนของเสียงได้ดี โดยการติดตั้งที่บริเวณผนัง หรือฝ้าเพดาน เหมาะสำหรับห้องชมภาพยนตร์ ห้องคาราโอเกะ ห้องประชุม ห้องซ้อมดนตรี
  • M-Sorb สามารถป้องกันการส่งผ่านของเสียงได้ เหมาะสำหรับห้องพักอาศัยในคอนโดมีเนียม หรืออพาร์ตเม้นท์ที่ต้องการเก็บเสียงไม่ให้ส่งผ่านไปรบกวนห้องข้างเคียง
  • M-Sorb ช่วยป้องกันการส่งผ่านความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร และยังมีรูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย จึงสามารถติดตั้งเข้ากับผนังห้องเป็นวัสดุตกแต่งได้ดี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด/แผ่น (Area per pcs) 60 x 60 cm
ความหนา (Thickness) 40 mm
ความกว้างฐานพีระมิด (Pyramid Basement) 14 x 14 cm
ขนาดบรรจุ / แพ็ค (Packing) 4 pcs.
พื้นที่รวมต่อแพ็ค (Total area per pack) 1.44 m^2