หมวดหมูสินค้า: M-PE

M-PE Standard

M-PE Standard ฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ในการประสาน Metalized Film เข้ากับฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟม (Non cross-linked Polyethylene Foam) ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.029 W/m.K (ASTM C-177) ด้วยระบบ Dry Laminate [...]

M-PE Aluminium Foil

M-PE Aluminium Foil ฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟม ป้องกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.029 W/m.K ใส่สารป้องกันการลามไฟ (Flame Retardant) เพื่อป้องกันการลามไฟของวัสดุ เพื่อประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสีความร้อน ด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธ์  (Pure Aluminium Foil) ที่จะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนในขั้นตอนแรก โดยจะไม่มีการสะสมความร้อนไว้ในตัว ทำให้ฉนวนกันความร้อน [...]

M-PE Alu Max

M-PE Alu-Max โครงสร้างเป็นฉนวนโพลีเอทธี ลีนโฟมปิดผิวทั้ง 2 ด้านด้วย แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ โดยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้านบนทำหน้าที่ในการสะท้อนรังสีความร้อนในลำดับแรก จากนั้นฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟมจะทำหน้าที่ต้านทานการส่งผ่านความร้อนที่มาจากการนำความร้อนและพาความร้อนในส่วนของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้านล่าง จะช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนไม่ให้ลงผ่านบริเวณชั้นอากาศด้านล่าง จึงทำให้ฉนวน M-PE รุ่น Alu-Max สามารถป้องกันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ วัสดุปิดผิว M-PE รุ่น Alu-Max ปิดผิวทั้งสองด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ [...]

M-PE For Metal Sheet

M-PE For Metal Sheet M-PE สำหรับหลังคา  Metal Sheet เป็นฉนวนโพลีเอทธีลีนปิดผิวด้วยเมทัลไลท์ฟิล์มหรืออลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน มีความหนา ตั้งแต่ 3, 4, 5 และ 10 มม. มึค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน [...]

M-PE String

M-PE String โครงสร้างเป็นฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟม ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยวัสดุสะท้อน รังสีความร้อน โดยในกระบวนการผลิต ฉนวนจะทำการเสริมลวดสลิงเข้าไปในโครงสร้างด้านใน ของฉนวนตามแนวยาวตลอดม้วน โดยลวดสลิงจะทำหน้าที่เป็นตัวยึดฉนวนเข้ากับโครงสร้างโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องยิงสกรูเข้ากับโครงสร้าง ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสำหรับการติดตั้งกับอาคาร โรงงานและที่อยู่อาศัยที่มีการติดตั้งหลังคาอยู่ก่อนแล้ว โดย M-PE รุ่นสลิง จะผลิตขึ้นตามขนาดหน้างานจริง โดยมาตรฐานฉนวนหน้ากว้างประมาณ [...]

M-SORB

M-Sorb "ฉนวนกันเสียง ลดเสียงสะท้อน" (Sound Insulation & Acoustic PE Board) มีโครงสร้างวัสดุเป็น Polyethylene Foam ปรับแต่งลักษณะให้มีรูปทรงพีระมิดเพื่อให้ฉนวนสามารถควบคุมระดับการสะท้อน และทิศทางของเสียงในย่านความถี่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ M-Sorb สามารถควบคุมระดับการสะท้อนของเสียงได้ดี โดยการติดตั้งที่บริเวณผนัง หรือฝ้าเพดาน เหมาะสำหรับห้องชมภาพยนตร์ [...]

หมวดหมูสินค้า: Miron

Miron System Cool

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้อมูลทางเทคนิคขนาดมาตรฐาน รายละเอียดอยุ่ตรงนี้ เด่วใส่ข้อมูลทางเทคนิคตรงนี้นะ ขนาดมาตรฐาน

Miron A+

นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน สกัดกั้นความร้อนเต็มประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน เปลี่ยนทุกกฏของฉนวนกันความร้อนอย่างเคารพธรรมชาติ บางเบา แต่เปี่ยมประสิทธิภาพ ป้องกันความร้อน 360 องศา

หมวดหมูสินค้า: ฉนวนกันความร้อน

M-PE Standard

M-PE Standard ฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ในการประสาน Metalized Film เข้ากับฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟม (Non cross-linked Polyethylene Foam) ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.029 W/m.K (ASTM C-177) ด้วยระบบ Dry Laminate [...]

M-PE Aluminium Foil

M-PE Aluminium Foil ฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟม ป้องกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.029 W/m.K ใส่สารป้องกันการลามไฟ (Flame Retardant) เพื่อป้องกันการลามไฟของวัสดุ เพื่อประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสีความร้อน ด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธ์  (Pure Aluminium Foil) ที่จะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนในขั้นตอนแรก โดยจะไม่มีการสะสมความร้อนไว้ในตัว ทำให้ฉนวนกันความร้อน [...]

M-PE Alu Max

M-PE Alu-Max โครงสร้างเป็นฉนวนโพลีเอทธี ลีนโฟมปิดผิวทั้ง 2 ด้านด้วย แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ โดยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้านบนทำหน้าที่ในการสะท้อนรังสีความร้อนในลำดับแรก จากนั้นฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟมจะทำหน้าที่ต้านทานการส่งผ่านความร้อนที่มาจากการนำความร้อนและพาความร้อนในส่วนของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้านล่าง จะช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนไม่ให้ลงผ่านบริเวณชั้นอากาศด้านล่าง จึงทำให้ฉนวน M-PE รุ่น Alu-Max สามารถป้องกันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ วัสดุปิดผิว M-PE รุ่น Alu-Max ปิดผิวทั้งสองด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ [...]

Miron A+

นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน สกัดกั้นความร้อนเต็มประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน เปลี่ยนทุกกฏของฉนวนกันความร้อนอย่างเคารพธรรมชาติ บางเบา แต่เปี่ยมประสิทธิภาพ ป้องกันความร้อน 360 องศา

หมวดหมูสินค้า: ฉนวนสำหรับท่อลม

Miron System Cool

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้อมูลทางเทคนิคขนาดมาตรฐาน รายละเอียดอยุ่ตรงนี้ เด่วใส่ข้อมูลทางเทคนิคตรงนี้นะ ขนาดมาตรฐาน

หมวดหมูสินค้า: ฉนวนเสียง

NEW M-SORB

M-Sorb "ฉนวนกันเสียง ลดเสียงสะท้อน" (Sound Insulation & Acoustic PE Board)   M-Sorb ฉนวนลดเสียงสะท้อน (Acoustic PE Board) วัสดุเป็น Polyethylene Foam  มีโครงสร้างเซลล์ปิด 100% [...]

M-SORB

M-Sorb "ฉนวนกันเสียง ลดเสียงสะท้อน" (Sound Insulation & Acoustic PE Board) มีโครงสร้างวัสดุเป็น Polyethylene Foam ปรับแต่งลักษณะให้มีรูปทรงพีระมิดเพื่อให้ฉนวนสามารถควบคุมระดับการสะท้อน และทิศทางของเสียงในย่านความถี่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ M-Sorb สามารถควบคุมระดับการสะท้อนของเสียงได้ดี โดยการติดตั้งที่บริเวณผนัง หรือฝ้าเพดาน เหมาะสำหรับห้องชมภาพยนตร์ [...]

หมวดหมูสินค้า: Home

M-PE Standard

M-PE Standard ฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ในการประสาน Metalized Film เข้ากับฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟม (Non cross-linked Polyethylene Foam) ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.029 W/m.K (ASTM C-177) ด้วยระบบ Dry Laminate [...]

M-PE Aluminium Foil

M-PE Aluminium Foil ฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟม ป้องกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.029 W/m.K ใส่สารป้องกันการลามไฟ (Flame Retardant) เพื่อป้องกันการลามไฟของวัสดุ เพื่อประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสีความร้อน ด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธ์  (Pure Aluminium Foil) ที่จะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนในขั้นตอนแรก โดยจะไม่มีการสะสมความร้อนไว้ในตัว ทำให้ฉนวนกันความร้อน [...]

M-PE Alu Max

M-PE Alu-Max โครงสร้างเป็นฉนวนโพลีเอทธี ลีนโฟมปิดผิวทั้ง 2 ด้านด้วย แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ โดยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้านบนทำหน้าที่ในการสะท้อนรังสีความร้อนในลำดับแรก จากนั้นฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟมจะทำหน้าที่ต้านทานการส่งผ่านความร้อนที่มาจากการนำความร้อนและพาความร้อนในส่วนของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้านล่าง จะช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนไม่ให้ลงผ่านบริเวณชั้นอากาศด้านล่าง จึงทำให้ฉนวน M-PE รุ่น Alu-Max สามารถป้องกันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ วัสดุปิดผิว M-PE รุ่น Alu-Max ปิดผิวทั้งสองด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ [...]

Miron A+

นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน สกัดกั้นความร้อนเต็มประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน เปลี่ยนทุกกฏของฉนวนกันความร้อนอย่างเคารพธรรมชาติ บางเบา แต่เปี่ยมประสิทธิภาพ ป้องกันความร้อน 360 องศา

หมวดหมูสินค้า: Factory/Building

M-PE Alu Max

M-PE Alu-Max โครงสร้างเป็นฉนวนโพลีเอทธี ลีนโฟมปิดผิวทั้ง 2 ด้านด้วย แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ โดยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้านบนทำหน้าที่ในการสะท้อนรังสีความร้อนในลำดับแรก จากนั้นฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟมจะทำหน้าที่ต้านทานการส่งผ่านความร้อนที่มาจากการนำความร้อนและพาความร้อนในส่วนของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้านล่าง จะช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนไม่ให้ลงผ่านบริเวณชั้นอากาศด้านล่าง จึงทำให้ฉนวน M-PE รุ่น Alu-Max สามารถป้องกันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ วัสดุปิดผิว M-PE รุ่น Alu-Max ปิดผิวทั้งสองด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ [...]

Miron A+

นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน สกัดกั้นความร้อนเต็มประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน เปลี่ยนทุกกฏของฉนวนกันความร้อนอย่างเคารพธรรมชาติ บางเบา แต่เปี่ยมประสิทธิภาพ ป้องกันความร้อน 360 องศา

หมวดหมูสินค้า: Roll Former

M-PE Aluminium Foil

M-PE Aluminium Foil ฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟม ป้องกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.029 W/m.K ใส่สารป้องกันการลามไฟ (Flame Retardant) เพื่อป้องกันการลามไฟของวัสดุ เพื่อประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสีความร้อน ด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธ์  (Pure Aluminium Foil) ที่จะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนในขั้นตอนแรก โดยจะไม่มีการสะสมความร้อนไว้ในตัว ทำให้ฉนวนกันความร้อน [...]

หมวดหมูสินค้า: Miron Duct System

Miron System Cool

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้อมูลทางเทคนิคขนาดมาตรฐาน รายละเอียดอยุ่ตรงนี้ เด่วใส่ข้อมูลทางเทคนิคตรงนี้นะ ขนาดมาตรฐาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save