ฉนวนเสียง

NEW M-SORB

M-Sorb "ฉนวนกันเสียง ลดเสียงสะท้อน" (Sound Insulation & Acoustic PE Board)   M-Sorb ฉนวนลดเสียงสะท้อน (Acoustic PE Board) วัสดุเป็น Polyethylene Foam  มีโครงสร้างเซลล์ปิด 100% [...]

M-SORB

M-Sorb "ฉนวนกันเสียง ลดเสียงสะท้อน" (Sound Insulation & Acoustic PE Board) มีโครงสร้างวัสดุเป็น Polyethylene Foam ปรับแต่งลักษณะให้มีรูปทรงพีระมิดเพื่อให้ฉนวนสามารถควบคุมระดับการสะท้อน และทิศทางของเสียงในย่านความถี่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ M-Sorb สามารถควบคุมระดับการสะท้อนของเสียงได้ดี โดยการติดตั้งที่บริเวณผนัง หรือฝ้าเพดาน เหมาะสำหรับห้องชมภาพยนตร์ [...]