การป้องกันความร้อน

เพื่อการป้องกันความร้อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ฉนวนกันความร้อนจึงควรสามารถป้องกันความร้อนในรูปแบบต่างๆ ได้ครบทุกรูปแบบถ้าเราเข้าใจในธรรมชาติของความร้อน เราก็จะสามารถรับมือกับความร้อนได้ และ Miron คือฉนวนกันความร้อนที่ออกแบบให้สามารถป้องกันความร้อนได้ในทุกรูปแบบ เรามาลองดูกันว่าความร้อนนั้นสามารถเคลื่อนที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ในรูปแบบใดบ้าง

รายละเอียดสินค้า : https://bit.ly/2UCcQqF
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : insu@m-pe.com

การนำความร้อน (Conduction)
เป็นการถ่ายเทความร้อนภายในวัตถุ
ซึ่งโดยส่วนมากมักอยู่ในรูปของเข็ง
จากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง
ความร้อนจะเดินทางจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
วัตถุแต่ละชนิดจะนำความร้อนได้ต่างกัน
โลหะจะนำความร้อนได้ดีที่สุด

การพาความร้อน (Convection)
เป็นการถ่ายเทความร้อนที่อาศัยการเคลื่อนที่
ของตัวกลาง
โดยส่วนมาก มักอยู่ในรูปแบบ
ที่เป็นของเหลวหรือก๊าซ โดยเมื่อ
ได้รับความร้อน
ตัวกลางจะมีอุณหภูมิสูง และเคลื่อนที่พาเอา

ความร้อนไปด้วย เช่น เมื่อนำกาต้มน้ำวางบนเตา
ความ
ร้อนจากไฟทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น
และน้ำที่มีอุณหภูมิสูง
จะเคลื่อนที่พาความร้อน
จากน้ำด้านล่างขึ้นมายัง
บริเวณผิวน้ำด้านบน

การแผ่ความร้อน (Radiation)
เป็นการถ่ายเทความร้อนโดยไม่อาศัยตัวกลาง
ในรูปแบบคลื่น
รังสีความร้อน
ซึ่งเมื่อรังสีความร้อนไปกระทบวัตถุ
วัตถุนั้นก็จะ
ดูดกลืนความร้อน
เช่น พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์

เดินทางผ่านสูญญากาศมายังโลก