ติดฉนวนกันความร้อนใต้แป
ลดอุณหภูมิได้ 3-5 องศา

การติตตั้งฉนวน MIRON A+ สำหรับหลังคาบ้าน ด้วยวิธีการยิงสกรูใต้แป สามารถติดตั้งได้ทั้งกับหลังคาที่ติดตั้งใหม่ และหลังเดิมที่มีอยู่แล้วโดยสามารถลดความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากับการติดตั้งแบบปูบนฝ้า ลดอุณหภูมิภายในห้องได้สูง 3-5 องศา 

💬รายละเอียดสินค้า : https://bit.ly/2UCcQqF
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : insu@m-pe.com