การติดตั้งฉนวนกันเสียง

วิธีติดตั้งฉนวนเสียง

1. วัดพื้นที่บริเวณที่ต้องการติดตั้งฉนวนเสียง คำนวณหาจำนวนของแผ่นฉนวนที่ต้องใช้

2. ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่จะติดตั้งฉนวน โดยขจัดฝุ่นและคราบน้ำมันที่ติดอยู่ออก

3. เตรียมฉนวน โดยทากาวบริเวณด้านหลังของแผ่น ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที

4. ทากาวที่ผนังให้ทั่วบริเวณที่จะติดตั้ง ทิ้งไว้หมาดๆ ประมาณ 5-10 นาที

5. นำแผ่นฉนวนที่ทากาวแล้วมาติดตั้งเข้ากับผนังที่เตรียมไว้ จนเต็มพื้นที่ผนัง

6. ตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมเก็บรายละเอียดของงาน