การติดตั้งกับท่อลมแบบกลม

กรณีท่อลมแบบกลม

1. วัดขนาดเส้นรอบวงของท่อและความยาวของท่อลมแต่ละช่วง
2. ตัดฉนวน M-PE ตามขนาดของท่อ
3. ทากาวที่ฉนวนด้านโฟม (ด้านที่ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์) ทิ้งไว้เพื่อรอให้กาวเซ็ตตัว
4. ทากาวที่ผิวด้านนอกของท่อ จากนั้นนำฉนวนที่ทากาวไว้แล้วก่อนหน้านี้ มาติดกับท่อให้ตรงตำแหน่ง
5. นำฉนวน M-PE ชนิดปิดรอยต่อ มาติดบริเวณรอยต่อของท่อ (หลังจากประกอบท่อแต่ละช่วงเข้าด้วยกัน)
6. ปิดรอยต่อทุกรอยด้วย Aliminium Tape หรือ Aluminium Tape ชนิดเสริมเนื้อโฟม เพื่อความสามารถในการยึดติดที่ดีขึ้น

หมายเหตุ: ข้อ 1-4 ลักษณะการติดตั้งเหมือนกับท่อสี่เหลี่ยม

กรณีท่อลมแบบกลม

1. วัดขนาดเส้นรอบวงของท่อและความยาวของท่อลมแต่ละช่วง

2. ตัดฉนวน M-PE ตามขนาดของท่อ

3. ทากาวที่ฉนวนด้านโฟม (ด้านที่ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์) ทิ้งไว้เพื่อรอให้กาวเซ็ตตัว

4. ทากาวที่ผิวด้านนอกของท่อ จากนั้นนำฉนวนที่ทากาวไว้แล้วก่อนหน้านี้ มาติดกับท่อให้ตรงตำแหน่ง

5. นำฉนวน M-PE ชนิดปิดรอยต่อ มาติดบริเวณรอยต่อของท่อ (หลังจากประกอบท่อแต่ละช่วงเข้าด้วยกัน)

6. ปิดรอยต่อทุกรอยด้วย Aliminium Tape หรือ Aluminium Tape ชนิดเสริมเนื้อโฟม เพื่อความสามารถในการยึดติดที่ดีขึ้น
หมายเหตุ: ข้อ 1-4 ลักษณะการติดตั้งเหมือนกับท่อสี่เหลี่ยม